W grudniu nasza koleżanka zdała z bardzo dobrym wynikiem egzamin superwizorski w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Gratulujemy! Osoby poszukujące indywidualnej superwizji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Dorotą Kowalską – Klamer.