Autor:  Irvin Yalom

Psychoterapeuta pracujący w głęboko humanistycznym nurcie terapii egzystencjalnej opisuje prawdziwe historie terapii, którą przechodził ze swoimi klientami. Pisze żywo, barwnie i prawdziwie.