Autor:  Wojciech Eichelberger

Krótka, ale treściwa książka. Ujawnia różne funkcjonujące w kulturze stereotypy wobec kobiet i ukazuje, jak głęboko mogą one ranić kobiety i godzić w kobiece poczucie wartości, godność, mądrość, radość z bycia kobietą i bliskość z innymi kobietami. Pokazuje (z perspektywy psychoterapeutycznej), gdzie mogą zaczynać się problemy kobiet z ich kobiecością, akceptacją siebie, swojej seksualności czy poczuciem wartości.