Arkadiusz Klamer

tel.: +48 501 844 669

Arkadiusz Klamer

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego kierunek resocjalizacja. Swoje doświadczenie zawodowe związane z terapią, pracą środowiskową i profilaktyką uzależnień rozpoczął w 1996 roku. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień posiadający certyfikat KBdsN akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ukończył szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy Niebieska Linia , Aktualnie w trakcie  4 letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie .

 

W jego doświadczenie zawodowe wpisuje się praca w ośrodku dla osób bezdomnych , programach profilaktycznych , ośrodkach stacjonarnych dla osób uzależnionych MONAR w Nowolipsku i Wyszkowie, praca w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Neurologii w Zagórzu  – ośrodek stacjonarny dla młodzieży z problemem uzależnienia, kilkuletnie doświadczenie w pracy w Młodzieżowej Poradni Psychoprofilaktycznej Maraton oraz wieloletnia praca w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień  w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej.

Poza tym stale współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na warszawskich Bielanach, gdzie prowadził programy środowiskowe, grupę dla sprawców przemocy, warsztaty umiejętności wychowawczych oraz terapię rodzinną, a także z Poradnią Leczenia Uzależnień przy ul. Belgijskiej, gdzie prowadzi grupy dla osób uzależnionych od hazardu  oraz warsztaty umiejętności społecznych dla osób z uzależnieniem alkoholowym.

W prywatnej praktyce terapeutycznej prowadzi indywidualną i grupową terapię dla osób z uzależnieniami chemicznymi , behawioralnymi oraz terapię rodzin i par.