Coaching

Coaching – ostatnie lata bardzo się spopularyzował w Polsce i ma tyleż samo zwolenników, co sceptyków tej metody, aby ją przybliżyć podam za R. Diltesem następującą definicję coaching’u „Technika coaching’u polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania „. [R. Dilts.]

 

Sukces i powodzenie coachingu zależy od kliku tak podstawowych jak i bardzo ważnych elementów:

  • relacji klienta i coach’a opartej na zaufaniu i partnerstwie
  • bardzo konkretnie i szczegółowo postawionych celów całego procesu i poszczególnych sesji
  • motywacji Klienta do pracy i wprowadzania efektów coaching’u w życie.

 

Proces polega na spotkaniach/ sesjach coachnig’owych, około 1-1,5 godzinnej, co 3-4 tygodnie, zadaniach domowych i pracy samodzielnej pomiędzy sesjami.