Terapia dla dorosłych

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych i chorób, takich jak depresja, nerwica, zaburzenia odżywiania, bezsenność, zaburzenia osobowości czy choroby psychosomatyczne, jak i tych, które chcą poprawić jakość swojego życia, ponieważ cierpią z powodu niskiej samooceny, w kontakcie z ludźmi czują się niepewnie, mają trudności w budowaniu bliskich relacji, nie radzą sobie ze stresem, żyją w ciągłym napięciu, znalazły się w sytuacji kryzysowej, czy też chciałyby zmienić coś w swoim życiu i rozwijać się.

Początkiem psychoterapii jest zawsze konsultacja, obejmująca zwykle 1 do 3 spotkań. W tym czasie klient przedstawia, z jakimi problemami boryka się w życiu i jakie ma oczekiwania wobec terapii, a następnie wspólnie z terapeutą uzgadniają formę pomocy, cele i czas trwania psychoterapii.

Terapia krótkoterminowa trwa około 3 – 4 miesiące i skoncentrowana jest na rozwiązaniu konkretnego problemu.

Terapia długoterminowa trwa co najmniej rok. Służy ona głębokiej zmianie funkcjonowania klienta i jego sposobu przeżywania siebie. Jest bardziej pomocna, gdy problemy dotyczą wielu obszarów życia klienta lub gdy źródło problemu tkwi w osobowości klienta.

Spotkania z terapeutą najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapia kończy się, gdy klient uzna, że osiągnął cel, jaki sobie stawiał i satysfakcjonuje go zmiana, jakiej dokonał w swoim życiu. Oczywiście, wraz z poszerzaniem swojej świadomości w trakcie trwania terapii, klient może swoje modyfikować tak, aby osiągnąć w życiu zmianę, jakiej potrzebuje.

Terapeutę obowiązuje tajemnica powierzonych mu spraw, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia i innych wynikających z prawa lub postanowień sądu.