Michał Kowalski

tel.: +48 517 721 998

 

Michał Kowalski

 

Jestem psychoterapeutą w trakcie edukacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.

Praktykę zawodową zdobywam w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Równolegle przygotowuję interdyscyplinarną pracę doktorską łączącą psychologię i architekturę dotycząca egalitarnego środowiska życia. Działam jako aktywista na rzecz równouprawniania i budowania inkluzywnego społeczeństwa.

 

Wierzę, że relacja terapeutyczna tworzy ramy do zdrowienia i rozwoju.

Ufam w znaczenie integracji ciała, umysłu, emocji i duchowości w tworzeniu dobrostanu  jednostki i społeczności.

 

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych.