Dorota Janiak

tel.: +48 505 858 701

 

Niełatwo jest znaleźć szczęście w sobie,
Ale nie można go znaleźć nigdzie indziej
– A. Repplier

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
Psychoterapię rozumiem jako podróż w głąb siebie. Jako usuwanie przeszkód, które
utrudniają nam życie w pełni, w zgodzie ze sobą i z innymi. Terapeuta jest w tej podróży
towarzyszem, który wspiera, pokazuje nowe drogi i zachęca do próbowania… Jednak cel
podróży zawsze wyznacza klient.

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i
European Association for Gestalt Therapy. Pracuję w obszarze pomocy psychologicznej
od 1996 r, a psychoterapię prowadzę od 2006 roku.

Prowadzę psychoterapię szkoleniową, psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży
(od 15 r.ż) oraz konsultacje wspierające rodziców.

SUPERWIZJA
Jestem w trakcie szkolenia superwizorskiego prowadzonego przez Instytut Gestalt Studia
z Czech (Jan Roubal) oraz IpsiG z Włoch (Gianni Francesetti, Michela Gecele).
Bliski jest mi Gestalt relacyjny, oparty na zaufaniu do siebie, do klienta, do procesu. Dzięki
temu w bezpiecznej relacji superwizyjnej można się przyglądać wszystkim swoim
wątpliwościom, trudnościom merytorycznym i osobistym, a także sięgać do swoich
zasobów.

Zapraszam na superwizję psychoterapeutów pracujących w nurcie humanistyczno-
doświadczeniowym oraz psychologów, pedagogów i osoby pracujące w pomocy
psychologicznej.

Więcej informacji www.zaufajsobie.pl